GIS & RS Sanandaj

انجام پروژه هیدرولوژی آب های سطحی با نرم افزار ARC GIS


 

انجام پروژه هیدرولوژی آب های سطحی با نرم افزار ARC GIS

 

 

       یکی از کارکردها و ابزارهای مهم در نرم افزار ARC GIS ابزارهای مربوط به هیدرولوژی و تحلیل های جریان و مسیر آب و همچنین رودخانه ها و حوضه های آبریز و ... می باشد. نرم افزار با در اختیار دادن ابزارهای مختلف، زمینه مناسبی برای انجام پروژه های مختلف مربوط هیدرولوژی فراهم می نماید. ARC Hydro یکی از ابزارهای مهم در زمینه تحلیل های هیدرولوژی در جغرافیا به شمار می رود.

 

     در این پست از طریق یک مجموعه 105 اسلایدی با مراحل انجام یک پروزه هیدرولوژیکی مرتبط با آب های سطحی در زیرنرم افزار ARC MAP و ابزار الحاقی ARC Hydro آشنا خواهید.

 

حجم فایل: 14 مگابایت

 

     این مجموعه توسط آقای حسین جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران تهیه شده است.