GIS & RS Sanandaj

بررسی بازتاب طیفی محصولات کشاورزی

بررسی بازتاب طیفی محصولات کشاورزی

 

 

       مباحث سنجش از دور و بررسی رفتار طیفی پدیده ها امرزوه از ابزارهای کاربردی در موضوعات جغرافیا و شناسایی پدیده ها به شمار می رود و از فنون سنجش از دور و شناسایی بازتاب طیفی پدیده ها می توان در شناسایی مکانهای مختلف و پدیده های مختلف و تفکیک و تعیین موقعیت و مشخصات آنها استفاده کرد. از آنجا که پدیده های مختلف در سطح زمین از ویژگیهای مختلف تشکیل شده اند، لذا بر حسب جنس خود انواع خاصی از انرژی را بازتاب می دهند که این تفاوت انرژی در عکس های هوایی و ماهواره ای می تواند تفاوت بین پدیده ها را نشان می دهد. با استفاده از بازتاب طیفی، می توان انواع کاربری های زمین، سکونتگاه های شهری و روستایی، ساختمانها و پدیده های طبیعی را شناسایی و ویزگیهای آن را تحلیل کرد.

      یکی از کاربردهای اساسی سنجش از دور، استفاده از آن در مباحث کشاورزی و شناسایی محصولات کشاورزی می باشد. از آنجا که محصولات کشاورزی مختلف، بازتابهای مختلفی از انرژی را منعکس می کنند می توان با تحلیل و تفسیر این انرژی و رفتار طیفی، محصولات کشاورزی را شناسایی کرد.

   

       در این پست از طریق یک مجموعه 79 صفحه ای که در قالب یک نشریه می باشد، به رفتار و بازتاب طیفی محصولات کشاورزی در استان همدان، در شهرستانهای کبودرآهنگ، همدان، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و ملایر از طریق عکسها و اطلاعات ماهواره ای پرداخته می شود.

     در این نشریه، بازتاب طیفی محصولات کشاورزی مختلف نظیر گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، یونجه آبی، مرتع، آیش، زمین های شخم خورده، سیب زمینی، نخود آبی، پیاز آبی به تفکیک هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

   اطلاعات این نشریه توسط دکتر پرویز ضیائیان، استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی تهران و با همکاری اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در دی ماه 1377 تهیه شده است.

 

       

 

حجم فایل: 25 مگابایت

منبع :بانک اشتراک گذاری جغرافیا