Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

دوباره منطبق کردن آدرس ها (انطباق آدرس های منطبق نشده)

 هنگامی که در سطح خیابان آدرسی را geocode می کنیم عموما آدرس هایی وجود دارد که منطبق نیستند. گهگاه این اتفاق به خاطر داده های مرجعی است که خطا دارند یا کامل نیستند، برای مثال یک آدرس ممکن است متعلق به یک بخش فرعی باشد که از داده های مرجع ما جدیدترند. بیشتر اوقات، عدم تطبیق آدرس ها به علت اشتباهی مانند خطای املا در جدول ادرس است. در برخی حالات این مشکل مربوط است به روشی که ArcGISدر یک آدرس استاندارد شده دارد.

آدرس های منطبق نشده را می توان به صورت خودکار (ArcGIS همه آنها را یک مرتبه انجام می دهد) یا به صورت محاوره ای (هر کدام را جداگانه انجام می دهیم) مجددا تطبیق داد. اگر به صورت خودکار منطبق می کنیم لازم است گزینه های تطبیق دهی آنها را تنظیم کنیم(خصوصیات حداقل امتیاز انطباق وحساسیت هجی کلمات)و اگر به صورت محاوره ای منطبق می کنیم گزینه های اضافی دیگری داریم. می توانیم روش استاندارد سازی را کهArcGIS برای یک آدرس دارد،تغییر دهیم ومی توانیم یک کاندیدا را با امتیازی زیر حداقل امتیاز انطباق،منطبق کنیم.

 

 

در این قسمت سه آدرس را که در بخش قبلی منطبق نشده بودند منطبق خواهیم کرد. در ابتدا، تنظیماتAddress locator را برای تولید کاندیداهای بیشتر اصلاح خواهیم نمود. سپس هر آدرس را به صورت محاوره ای منطبق می سازیم

۱- در ادامه بخش قبلی اگر Arcmap را بسته ایم مجددا دوباره آن را باز می کنیم ومانند بخش های قبل لایه های مربوط به Atlanta را باز می کنیم.

۲-حال لایه مربوط به آدرس های geocode شده ای که در بخش قبل ساخته ایم اضافه می کنیم.

بدین صورت که Add data  را انتخاب کرده و از آنجا لایه مورد نظر را انتخاب می کنیم.

لایه  geocode 1 به جدول مندرجات اضافه می شود. این لایه با نماد نقطه ای پیش فرض وبا رنگی که به صورت تصادفی انتخاب می شود نماد سازی شده است.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

حال آدرس های منطبق نشده را منطبق می کنیم.

 ۳- در منوی Tools، روی geocoding و سپس روی Review/Rematch Addresses می رویم و geocode1 را کلیک می کنیم.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

هنگامی که yes را کلیک می کنیم، وضعیت ویرایش (edit session) آغاز می گردد (مانند آغاز ویرایش از نوار ابزار Editor ).

 ۴- yesرا کلیک می کنیم کادر محاورهای Review/Rematch Addresse باز می شود

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

در قسمت statistics، نتایج تمرین قبل را می بینیم. قسمت Rematch criteria، دارای گزینه هایی برای تعیین آدرس هایی است که می خواهیم آن را منطبق سازیم. گزینه پیش فرض Unmatched addreses را خواهیم پذیرفت.

در اولین مرحله از کار ArcGIS سه ادرس اشتباه می کند.حساسیت هجی(املاء) آدرس ها را کمتر خواهیم کرد تا ان را برای یافتن یک انطباق، آسان تر سازیم (از آنجا که ZIP کدها در تطبیق آدرس به صورت یک رشته نوشتاری رفتار می کنند، یک رغم غلط باعث غلط املایی می شود).

 ۵- پایین کادر محاوره ای روی geocoding options کلیک می کنیم کادر محاوره ای باز می شود

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

Spelling sensitivity را به ۶۰ می بریم و OK می کنیم.

بعد از OK کردن به کادر محاورهای Review/Rematch Addresses باز می گردیم.

 ۶-پایین کادر محاورهای روی match interactivity کلیک می کنیم. کادر محاوره ای interactive review باز می شود.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

بالای کادر محاوره ای سه رکورد منطبق نشده نشان داده شده است. اولین آن را انتخاب می کنیم. وسط کادر محاوره ای، قسمت street or intersection وقسمت  zone، دارای اطلاعات آدرس موجود برای رکورد انتخاب شده اند.

ویرایش های این اطلاعات در فیلد های ARC_street و ARC-Zone از جدول Geocode1 نوشته خواهد شد.

فیلد standardized address نشان می دهد که چگونه ArcGIS این آدرس را به بخش هایی تقسیم می کند. در انتهای کادرمحاوره ای، کاندیداهای منطبق شده با رکورد انتخابی به نمایش در آمده است (این کاندیداها به واسطه  این که حساسیت هجی کلمات کمتر شده است پیدا شده اند).اولین کاندیدا از دو کاندیدای مورد نظر، برای ۷۲۵ LAKEVIEW AVE NE دارای امتیاز ۸۰ است. این دارای محدوده آدرس صحیح می باشد. چرا که ۷۲۵ ما بین RIGHT FROM معادل ۷۰۱ و RIGH TO معادل ۷۹۹ جای می گیرد. نام معبر، نوع معبر وپسوند جهت های جغرافیایی آن هم منطبق اند. تنها ZIP کد آن متفاوت است. دومین کاندیدا دارای امتیاز ۵۵  برای این کاندیدا نام معبر وzip کد آن هیچ کدام منطبق نیستند.

۷- در پایین کادر محاوره ای interactive review روی zoom to :candidate کلیک می کنیم روی نقشه دو کاندیدا بزرگ نمایی می شوند.

به طور معمول می توان حدس زد که کاندیدای lakeview در موقعیت آدرس صحیح قرار دارد و آن دیگری که zip کدش غلط می باشد به جدول customers وارد شده است.

۸- کادر محاوره ای interactive review را به حالت اول بر می گردانیم و روی zoom to: original Extent کلیک می کنیم. در قسمت zone مقدار ۳۰۳۰۹  را انتخاب می کنیم عدد ۳۰۳۰۸ را تایپ می کنیم.

این ویرایش :/. وجب تغییر امتیاز انطباق کاندید به ۱۰۰ می شود.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

۹- در پایین کادر محاوره ای بر روی دکمه Match کلیک می کنیم . کاندیدای مورد نظر منطبق می شود و در بالای کادر محاوره ای مقدار رکورد ststus از U به M و مقدار ARC_Zone ار ۳۰۳۰۹ به ۳۰۳۰۸ تغییر می کند(مقدار ZIP همان ۳۰۳۰۹  باقی می ماند).

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

حال دو آدرس دیگر را منطبق خواهیم کرد.

 ۱۰- در بالای کادر محاوره ای interactive review دومین رکورد را انتخاب می کنیم

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

مجددا دو کاندیدای انطباق وجود دارند. برای بالاترین کاندیدا تمامی اطلاعات آدرس به جز املای نام معبر منطبق می شود.

احتمال دارد هنگامی که اطلاعات به جدول customers وارد می شد یک غلط املایی به وجود آمده باشد.

 ۱۱- در قسمت street or intersection به جای MIRTEL عبارت MYRTEL را تایپ می کنیم.امتیاز های دو کاندیدای اصلی، تنظیم شده و دو کاندیدای جدید اضافه می شود. اکنون بالاترین کاندیدا دارای امتیاز ۱۰۰ است.

در پایین کادر محاوره ای روی دکمه MATCH کلیک می کنیم.

سپس رکورد فیلد status ازU بهM تغییر می کند. نام معبر مورد نظر در فیلد ARC_Street تغییر می کند.

سرانجام سومین آدرس را نیز می خواهیم منطبق کنیم.

 ۱۲- در بالای کادر محاوره ای interactive review سومین رکورد را انتخاب می کنیم.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

این بار هیچ کاندیدایی وجود ندارد. می توانیم حساسیت املایی را بیش از قبل پایین بیاوریم و امتحان کنیم. اما مشکل در چیز دیگر است . مشکل در آدرس ۴۲ NORTH NE است که نا درست استاندارد شده است. نام معبر(NORTH)، به صورت یک پیشوند جهت شمال جغرافیایی (N)، مخفف شده و پسوند جهت آن (NE)، به عنوان نام این معبر در نظر گرفته شده است.

 ۱۳- در کادر محاورهای standardized address روی Modify کلیک می کنیم. کادر محاوره ای Edit standardization باز می شود.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

در قسمت predir مقدار N را حذف می کنیم. در قسمت Street name مقدار NORTH را تایپ می کنیم. در فیلد SUFDIR کلیک کرده  NE را تایپ می کنیم. سپس کادر محاورهای را می بندیم.

Standardized address به هنگام شده و یازده کاندیدا نمایان می شود.

هیچ کدام یک امتیاز کامل ندارند. این موضوع به خاطر این است که اکثر کاندیدا ها یک نوع معبر (AVE) دارند، اما نوع معبر در رکورد مورد نظر برای تطبیق وجود ندارد. هنگامی که یک مؤلفه آدرس از کاندیدا یا آدرس مورد نظر از دست برود، امکان پذیر نیست یک تطبیق ۱۰۰ امتیاز را بگیرد

می توانیم AVE را به قسمت street or intersection اضافه کنیم، امتیاز های تطبیق کاندیداهای مورد نظر را بهبود ببخشیم اما به جای آن ما تطبیق ساده ای برای بالاترین کاندیدا با امتیاز موجودش، انجام خواهیم داد.

 ۱۴-ابتدا مطمئن می شویم که بالاترین کاندیدا انتخاب شده باشد سپس روی Match کلیک می کنیم.

کاندیدای مورد نظر مطابقت داده می شود. مقدار فیلد ststus از U بهM تغییر می کند.

ما تمام آدرس های جدول مشتری را منطبق کردیم.

 ۱۵-  در پایین کادر محاوره ای interactive review، روی close کلیک میکنیم تا به کادر محاوره ای Review/rematch Addresses برمی گردیم.

قسمت statistic به ما نشان می دهد که پانزده آدزس با امتیازهای ۸۰ یا بهتر تطبیق یافته اند و یکی با امتیاز کمتر از ۸۰ منطبق شده است.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

 ۱۶- در کادر محاورهای Review/Rematch Addresses روی Done کلیک می کنیم

روی نقشه هم اکنون ۱۶ نقطه geocode شده وجود دارد.

۱۷- در جدول مندرجات، روی لایه Geocode1 راست کلیک می کنیم سپس روی zoom to layer کلیک می کنیم دوباره روی همین لایه راست کلیک کرده و سپس Lable Feature را کلیک می کنیم.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

عوارض نقط های geocode شده با نام مشتریان تجاری بر چسب زده می شود.

۱۸-در جدول مندرجات، روی ل:.7-یه geocode1 راست کلیک می کنیم وسپس روی Open Attribute Table کلیک می کنیم.

Geocoding – نمونه کار عملی (قسمت سوم)

تمامی رکورد های مورد نظر دارای مقادیر M در فیلد status می باشند. ویرایش هایی که طی تطبیق دهی انجام دادیم در فیلد های ARC_Street و ARC_Zone منعکس می شود. از آنجایی که هنوز در مرحله ویرایش هستیم نام های فیلد ها سفید هستند.

)9f!Zir="RTL" style="margin-bottom: 1.2em; direction: rtl;">۱۹-روی دکمه  Edit Toolbar در نوار ابزار standard کلیک می کنیم

۲۰- در نوار ابزار Editor، روی منوی Editor وسپس روی stop Editing کلیک میکنیم. هنگامی که پیغام ذخیره تغییراتتان آمد، روی yes کلیک می کنیم. نوار ابزار Editor رامی بندیم.

۲۱- برای ذخیره کردن کارمان در منوی file روی save as کلیک می کنیم و کارمان را save می کنیم.