GIS & RS Sanandaj

آموزش روش تصمیم گیری فولر

آموزش روش تصمیم گیری فولر

 

 

        روش تصمیم گیری فولر یا اصطلاحا مثلث فولر، یکی از مدل های وزن­دهی به شاخص­ها و در واقع یکی از روش های تصمیم گیری برای انتخاب گزینه بهتر می باشد. این روش بر پایه جدول فولر که برای مقایسات دو به دو به کار می رود، استوار است. بدین ترتیب که ابتدا جدولی تهیه می گردد که معیارها در سطرها و ستون های آن قرار می گیرند. این روش با تعیین معیارها و زیرمعیارها و مقایسه زوجی بین آنها و محاسبات مرتبط با ان گزینه ها و معیارها را وزن دهی می کند.

 

به طور کلی در روش فولر مراحل زیر دنبال می گردد:

 

1- اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها

2- مقایسات زوجی

3- شمارش تکرار هر معیار

4- رتبه بندی معیارها بر اساس تکرار

5- وزن دهی

6- تعیین وزن نهایی

 

      در این پست در قالب یک فایل کوتاه سه صفحه ای به صورت ساده روش تصمیم گیری فولر با ذکر مثالی شرح داده شده است.

 

     این فایل آموزشی توسط آقای «حسن بهنام مرشدی»، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران، تهیه شده است.

 

 

حجم فایل: 154 کیلوبایت