GIS & RS Sanandaj

آموزش فعال کردن برخی از ابزار غیر فعال Arc Tollbax مثل Spatial Analyst

enable

شاید تا بحال برای افرادی که کمتر از نرم افزار Arc GIS استفاده می کنند پیش امده باشد وقتی به ابزار Arc tollbaxمثل Spatial Analyst مراجعه می کنند این ابزار برای آنها باز نمی شود و پیام می دهد. شاید فکر کنند نرم افزار آنها خراب است یا درست لایسنس نشده است. اما حل این مشکل تنها با سه کلیک هست که در این ویدئو آموزش خواهیم داد.

دانلود ویدئوMPG

این فایل با پسوند SWF  می باشد و حجم آن ۶mb است. جهت دانلود نرم افزار اجرای این ویدئو نرم افزاری مثل Splayer باید داشته باشد.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.asandownload.com می باشد.