GIS & RS Sanandaj

دانلود برخی نرم افزارهای کاربردی اقلیمی

این نرم افزارها را همکاران عزیر ما در اداره کل هواشناسی اردبیل در وب ارائه نموده اند.جهت سهولت دسترسی دانشجویان و دبیران محترم برخی از موارد مهم آن به همراه لینک دانلود در زیر ارائه شده است:

1- دیجیتال اتمسفر دانلود -  راهنما

۲-Surfer   دانلود     راهنما 

۳-آموزش شناسائی ابر   دانلود    راهنما 

۴-محاسبه گر رطوبت هوا   دانلود     راهنما 

۵-تعیین اقلیم   دانلود    راهنما 

۶-رسم گلباد   دانلود    راهنما

۷-تبدیل داده های باد   دانلود    راهنما 

۸-مشاور اقلیم معماری(Climate Consultant)  دانلود  

۹-RayMan ریمن  دانلود

۱۰-تعیین شاخص های خشکسالی DIP  دانلود   راهنما 

۱۱-تعیین توزیع احتمال SMADA   دانلود      راهنما

۱۲-تحلیل سری زمانی AnClim   دانلود   راهنما

۱۳-محاسبهگر تبخیر و تعرق           دانلود  

14- اقلیم کشاورزیOPTIWAT    دانلود

15-اقلیم کشاورزی  Cropwat     دانلود    راهنما

۱۶-Weather Calculator              دانلود

۱۷-شاخص تنش گرمائیHeat_index   دانلود  

۱۸-شاخص تنش سرمایی Wind_Chill    دانلود

۱۹- محاسبات نم نسبی           دانلود

این صفحه به مرور به روز خواهد شد:

۱-نرم افزار جامع محاسبات بیوکلیما ‌ BioKlima             دانلود

۲-نرم افزار پیش بینی اقلیمی(Climate Predictability Tool)  دانلود   راهنما

۳- نرم افزار weather Display