GIS & RS Sanandaj

آموزش نرم افزار Ilwis


 

آموزش نرم افزار Ilwis

 

 

   نرم افزار Ilwis یکی از نرم افزار پرکاربرد در جغرافیا می باشد که در زمینه تحلیل نقشه های جغرافیایی و همچنین مباحث سنجش از دور، مورد استفاده جغرافیدانان و سایر رشته های مرتبط قرار می گیرد.

 

   در این پست جهت آشنایی با این نرم افزار، یک مجموعه آموزشی 138 صفحه ای برای دانلود قرار داده شده است. این مجموعه ارزشمند توسط مهندس عباس گلی جیرنده در قالب جزوه شماره یک و در بخش فیزیوگرافی تهیه شده است. این مجموعه حاوی یک CD آموزشی نیز می باشد که می توانید از مراکز فروش این مجموعه، این CD را تهیه کنید. از آنجاییکه بسیاری از کارکردهای ARC GIS در این نرم افزار نیز موجود می باشد، به نوعی با یادگیری این نرم افزار، با اصول اصلی نرم افزار ARC GIS نیز آشنا خواهید شد.

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

حوضه آبخیر

فیزیوگرافی

آشنایی با نصب برنامه

وارد کردن اطلاعات

سیستم تصویر

الیپسوئید

دیتوم

  

تغییر سیستم مختصات

زمین مرجع کردن (ژئورفرنس)

رقومی کردن نقشه های خطی، چند خطی و نقطه ای

تهیه نقشه های مدل ارتفاعی رقومی از نقشه های خطی همتراز

تهیه نقشه های مدل ارتفاعی رقومی از ترکیب نقشه های همتراز و نقشه نقطه ای ارتفاعی

نرم کردن نقشه مدل ارتفاعی

نقشه شیب

تهیه نقشه های تغییرات ارتفاع در راستای محورهای X و Y

اجرای دستور برای تهیه نقشه شیب به درصد و درجه

طبقه بندی نقشه شیب به درصد

خلاصه سازی و حذف پیکسل

برش نقشه شیب بر اساس حوضه مورد مطالعه

محاسبه مساحت واحدهای طبقه بندی شده

تهیه نقشه جهت شیب و طبقه بندی آن

تعریف مناطق مسطح در نقشه طبقه بندی شده

خلاصه سازی پیکسل ها و برش نقشه

محاسبه مساحت واحدهای طبقه شده نقشه جهت شیب

نقشه هیپسومتری، تعریف و محاسبه

محاسبه ارتفاع متوسط با روش متداول و با امکانات GIS

تهیه نیمرخ طولی رودخانه

نرم کردن مسیر رودخانه

محاسبه نسبت انشعاب رودخانه

محاسبه تراکم رودخانه

مرکز ثقل و محاسبه آن

زبان برنامه نویسی نرم افزار Ilwis

استخراج اطلاعات فیزیوگرافی برای زیرحوضه های موجود در حوضه اصلی

کنترل خروجی های GIS در فیزیوگرافی

خروجی گرفتن از نقشه و پرینت

نمونه گزارش فیزیوگرافی

 

 

 

حجم فایل: 5/ 3 مگابایت

منبع :بانک اشتراک گذاری جغرافیا